530.000 euros d’ajudes per a obres de condicionament i millora dels camins rurals en 2024

  • Es destinaran un total de 530.000 euros a fi d’afavorir l’accés a les explotacions agràries i ramaderes

  • L’orde d’ajudes ha eixit publicada este divendres en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

 

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha convocat per 530.000 euros les ajudes a entitats locals per a dur a terme obres de condicionament i millora dels camins rurals per a l’any 2024.

Les ajudes han eixit publicades este divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estes ajudes podran ser sol·licitades per municipis i entitats locals menors que mantinguen personalitat jurídica pròpia, i que vulguen dur a terme actuacions la finalitat de les quals siga la millora permanent del ferm dels camins rurals que es troben dins del seu àmbit territorial. El percentatge de l’ajuda ascendirà al 80 % per a municipis amb població inferior a 2.000 habitants, i al 60 % si és igual o superior.

Les subvencions permetran que municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana mantinguen la seua xarxa de camins rurals en bon estat de conservació i ús, i permetran així el correcte desenvolupament de les economies vinculades al territori.

Estes ajudes podran ser ampliades en 3.470.000 euros addicionals en 2025.

L’agricultura i la ramaderia són sectors estratègics per a la societat valenciana per la seua contribució com a models sostenibles de producció i provisió d’aliments d’elevada qualitat. A més, contribuïxen a la vertebració del territori, a la creació d’ocupació i al desenvolupament integral de la població rural.

Concretament, este tipus d’actuacions contribuïxen a millorar les condicions de vida de la població rural, a l’augment de les vendes i afavorixen l’accés a explotacions agràries i ramaderes.

Cal recordar que, en desembre de 2023, la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va publicar una nova orde que va actualitzar les bases reguladores de les ajudes a entitats locals per a obres de condicionament i millora dels camins rurals.

Esta nova orde de bases s’adapta a les exigències legals en matèries com ara transparència, protecció de dades i utilització de mitjans telemàtics en la tramitació, alhora que actualitza els criteris tècnics que afecten les obres de construcció.

Mitjançant estes ajudes, la Conselleria pretén impulsar l’activitat de les entitats locals en la millora de les infraestructures rurals, atés el benefici que eixes obres suposen per a l’avanç del sector agrari de la Comunitat Valenciana.

El termini de sol·licitud per a l’accés a estes ajudes s’estendrà un mes a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV.

La vida es corta, pero dulce! La vida és curta, però dolça!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *