Agricultura renova les bases de les subvencions dirigides a la certificació de la producció ecològica

  • L’objecte d’estes ajudes, publicades en el DOGV, és potenciar la producció, transformació i consum dels productes ecològics agrícoles i ramaders

  • Les subvencions estan dirigides a empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles

 

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha renovat les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana. L’orde de bases d’estes ajudes ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

L’any 2022, es va aprovar una nova orde de bases amb la finalitat de donar continuïtat a la línia d’ajudes en el marc de la nova reglamentació comunitària per a la producció ecològica i de la programació valenciana.

Els diversos canvis en les normatives de la Comissió Europea, en els últims dos anys, han fet necessària la renovació de les bases reguladores destinades a ajudar la certificació de la producció ecològica. En este sentit, i per a donar-li un caràcter general i vocació de permanència, el finançament d’estes ajudes serà a càrrec de fons propis de la Generalitat emmarcades en el II Pla valencià de transició agroecològica 2021-2025.

Les ajudes es dirigixen als titulars d’explotacions agropecuàries, d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics que complisquen amb la normativa que regula la producció i l’etiquetatge dels productes ecològics, i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

Estes subvencions suposen un instrument a favor de la competitivitat en el sector agrari, ja que oferixen als consumidors, a través del sistema de control i certificació, una garantia objectiva de la presència d’una sèrie d’atributs de valor en el producte.

L’objectiu és cobrir parcialment el cost de certificació dels productes agroalimentaris com a incentiu a la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La quantia de les ajudes cobrirà el 90 % dels gastos subvencionables i serà el CAECV l’òrgan que assistirà a l’Administració en la gestió d’estes subvencions ja consolidades a la Comunitat Valenciana.

La vida es corta, pero dulce! La vida és curta, però dolça!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *