Ajudes a la promoció exterior per un import de 14,4 milions d’euros

  • Publicada en el DOGV l’orde d’ajudes en matèria d’internacionalització i promoció exterior

  • Amb estes ajudes es dona suport a la participació en fires internacionals i el desenvolupament dels plans de promoció internacional d’empreses valencianes

  • Les pimes poden sol·licitar estes ajudes des del 6 de maig i fins al 21 de juny

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria de les ajudes de la Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització en matèria d’internacionalització i promoció exterior per un import de 14.470.000 euros.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha explicat que, amb estes ajudes, “volem impulsar la internacionalització i la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana” a través de la subvenció dels gastos de participació de les empreses en fires internacionals o en actuacions relatives al pla de màrqueting internacional, entre altres conceptes.

“Reafirmem el nostre suport a les empreses i per això destinem 14,47 milions a estes ajudes, amb l’ampliació de gastos subvencionables i tenint en compte l’actual situació del panorama internacional”, ha indicat Montes.

Per la seua part, la directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Ester Olivas, ha destacat que en l’actual convocatòria i, com a novetat, “s’han ampliat els gastos subvencionables per assistència a fires internacionals i s’han incorporat conceptes com les quotes d’inscripció, subministraments (electricitat) i pack de màrqueting digital obligatori”.

A estos conceptes s’unixen l’enviament de mostres sense valor comercial per empreses especialitzades i servicis professionals de disseny de l’estand. Una altra de les novetats és l’ampliació dels gastos per servicis relacionats amb el registre de marca a la vigilància i altres servicis de propietat industrial fora d’Espanya.

Així mateix, les empreses podran sol·licitar suport per a cobrir els gastos relacionats amb servicis per al procés de certificació, homologació i registre de productes que es requerisquen per a la comercialització dels productes fora d’Espanya, al mateix temps que els gastos no corrents i imprevisibles derivats del conflicte del Mar Roig també tenen una referència en esta convocatòria d’ajudes.

Conceptes subvencionables

A través de l’orde d’ajudes a l’impuls a la internacionalització de pimes exportadores de la Comunitat, es donen suport als gastos relacionats amb la participació en certàmens firals internacionals, de manera agrupada o individual, així com els gastos d’allotjament, desplaçament i els derivats de la realització de proves PCR, o altres proves diagnòstiques de COVID-19 obligatòries per a l’assistència a fires, showrooms, congressos o similars així com missions comercials.

També s’inclouen els gastos relacionats directament amb accions de màrqueting per a l’execució del pla de promoció internacional, els servicis relacionats amb el procés de registre de marca i vigilància o altres servicis de propietat industrial fora d’Espanya, a excepció de les taxes.

Se sumen els servicis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes, l’adaptació de la pàgina web i del material promocional, els gastos per nova contractació de personal qualificat contractat per a executar el pla de promoció internacional de l’empresa.

Així com altres servicis i gastos directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzats de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clientela a l’estranger.

En l’actual convocatòria s’inclouen els gastos no corrents i imprevisibles derivats del conflicte del Mar Roig i assumits per l’empresa valenciana, com ara gastos extra d’ocupacions i estaries en els ports; gastos per cancel·lacions de despatx; gastos de moviment de contenidors i remoció en les terminals, entre altres.

Termini de sol·licitud

Estes ajudes estan dirigides a les pimes de la Comunitat Valenciana i el termini de sol·licitud comença el 6 de maig de 2024 i finalitza el 21 de juny.

La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l’obtenció de les ajudes regulades en esta convocatòria es farà de manera telemàtica.

La vida es corta, pero dulce! La vida és curta, però dolça!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *