L’assegurança de l’ametler és més important que mai per a garantir la seva rendibilitat

Agricultura convoca les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries per al Pla 2024

  • La convocatòria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fixa un import global màxim que s’acosta als 32 milions d’euros

  • En alguns cultius com l’olivera, cereal, vinya, ametler i cirera, és important donar suport a la contractació de l’assegurança per a garantir la rendibilitat de les explotacions

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, ha publicat la resolució per la qual s’establix la convocatòria per al Pla de 2024 de les ajudes de la Comunitat Valenciana destinades a la subscripció d’assegurances agràries.

La resolució, que es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, establix que l’objecte de la subvenció és compensar econòmicament les persones assegurades que subscriguen pòlisses d’assegurances agràries incloses en els plans anuals d’assegurances agràries combinades.

L’import global màxim de les ajudes ascendix a 31.988.011 euros i el termini de presentació de sol·licituds està obert fins a 31 de desembre de 2024. Tindran la condició de beneficiàries les persones assegurades (físiques o jurídiques), les parcel·les de les quals i/o explotacions radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i hagen subscrit la pòlissa corresponent.

Cal recordar que la Comunitat Valenciana té una gran tradició en la contractació de l’assegurança agrària i que és fonamental tindre una política d’assegurances agràries per al manteniment de les rendes de les persones agricultores i ramaderes. El foment de l’assegurança agrària és el mitjà que permet, en molts casos, la supervivència de les explotacions agrícoles i ramaderes davant les adversitats climàtiques.

Un any més, en alguns cultius en secà, com olivera, cereal, vinya, ametler i cirera, en els quals no és pràctica habitual la contractació de l’assegurança agrària, es considera important, per a garantir la rendibilitat de les explotacions agràries, donar suport amb mesures d’estímul esta contractació mitjançant una subvenció addicional específica.

Dins de la política de suport a la qualitat dels productes agroalimentaris, es mantenen les subvencions addicionals per a les assegurances que emparen produccions incloses en sistemes de protecció de qualitat agroalimentària, com ara denominacions d’origen protegides (DOP), indicacions geogràfiques protegides (IGP) i Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). També es mantenen les ajudes a les pòlisses associatives, contractades per entitats associatives de l’agricultura i la ramaderia.

D’altra banda, i per a reforçar i potenciar la vertebració del sector agrari valencià, s’estima oportú mantindre la subvenció addicional per a les persones agricultores i ramaderes sòcies d’una de les organitzacions professionals agràries reconegudes oficialment a la Comunitat Valenciana.

 

Les ajudes arreplegades en esta resolució són complementàries a les subvencions que per al mateix fi atorga l’Administració general de l’Estat a través de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *