Fecha actual:1 diciembre, 2022

Conselleria destina 1,4 milions d’euros per a la millora de les condicions de producció i comercialització de la mel en la Comunitat Valenciana

Es destinen a titulars d’explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions per a millora de la producció; les ajudes financen l’assistència tècnica dels apicultors, la lluita contra malalties i espècies invasores, l’adquisició de mitjans que milloren el transport i els programes de qualitat i promoció

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destina per a l’any 2020 un total de 1,4 milions d’euros en ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de la mel en la Comunitat Valenciana, en el marc dels programes nacionals anuals de mesures d’ajuda a l’apicultura.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat la resolució de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) per la qual es convoquen aquestes ajudes, dirigides a titulars d’explotacions apícoles, incloses les de titularitat compartida, a més d’organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia així com cooperatives apícoles.

Les actuacions objecte de recepció d’aquestes ajudes es divideixen en diverses línies diferents; la primera d’elles se centra en l’assistència tècnica a apicultors i apicultores i cooperatives que duguen a terme l’organització de cursos de formació tant per als apicultors com per als tècnics i especialistes de les cooperatives i del personal dels laboratoris apícoles.

Contractació de tècnics i especialistes per donar informació i assistència tècnica

La contractació de tècnics i especialistes per a donar informació i assistència tècnica als apicultors de les cooperatives i la posada en marxa de mesures de divulgació tècnica encaminades a incrementar la professionalització, facilitar la incorporació a l’activitat i enfortir els mecanismes de comunicació entre els actors de la cadena per a l’optimització dels costos de producció i rendibilitat, és una altra de la línies d’ajudes d’aquesta convocatòria.

Una altra de les actuacions objecte d’aquestes ajudes es dirigeix a la lluita contra les agressions i malalties dels ruscos, així com per a l’adquisició dels productes necessaris per a fer front a espècies invasores.

En matèria de transhumància, les explotacions apícoles que duguen a terme aquesta activitat rebran subvencions per a l’adquisició de mitjans que milloren el transport, la compra de material per al maneig de ruscos

 

En matèria de transhumància, les explotacions apícoles que duguen a terme aquesta activitat rebran subvencions per a l’adquisició de mitjans que milloren el transport, la compra de material per al maneig de ruscos, per al canvi de ruscos a fi de millorar el seu rendiment, per a sistemes mòbils d’extracció de mel i/o pol·len i per a equips que faciliten la transhumància.

Finalment, subvencionen activitats de suport a la repoblació de la cabanya, a l’elaboració d’estudis de mercat o de projectes pilot sobre nous productes apícoles, a la millora de la qualitat dels productes i a mesures de promoció de figures de qualitat.

La dotació de 1,4 milions d’euros és finançada per la AVFGA, per la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i per l’el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

15 dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però segons disposa l’estat d’alarma

Pel que fa als terminis de presentació de sol·licituds, es comptaran 15 dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com es disposa en la disposició de 14 de març que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conforme al que es preveu en aquesta disposició.

La vida es corta, pero dulce! La vida és curta, però dolça!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *