Vols ser guia turístic?

  • La convocatòria, que es publicarà prompte en el DOGV, introduïx temes relacionats amb la normativa turística i els ODS, entre altres

  • Com a novetat, els aspirants han d’acreditar un nivell mínim B2 d’un idioma estranger o, si és el cas, llengua de signes, ja que no hi haurà prova d’idiomes

  • La consellera de Turisme destaca que “esta edició aposta per coneixements més amplis, la qualitat turística i la millora del servici”

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha assenyalat que la Generalitat, a través del seu departament, convocarà enguany la 9a edició de les proves d’habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana, “l’objectiu és incrementar i millorar els servicis turístics d’interpretació, assessorament i informació en la nostra destinació”, ha especificat.

Segons Montes, “la nova convocatòria, que està previst que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat el pròxim mes de maig, introduïx importants novetats respecte de l’última convocatòria publicada l’any 2021”, en la qual es van presentar prop de 350 aspirants. La consellera ha recordat que “en l’actualitat el nombre de guies de turisme habilitats a la Comunitat Valenciana ascendix a 1.475”.

En este context, la titular de Turisme ha avançat que “esta edició tindrà un enfocament més professional, apostant per coneixements més amplis, així com la qualitat turística i la millora del servici per part d’estos professionals”.

D’esta manera, ha assenyalat que “la primera de les novetats radica en l’ampliació del temari, introduint temes relacionats amb la normativa turística i la Llei de turisme de la Comunitat Valenciana, així com la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.

“Volem apostar per un sector qualificat i professional que repercutisca en el desenvolupament d’un turisme de qualitat en la nostra destinació”, ha continuat la consellera, i ha insistit, a més, que “esta nova convocatòria de 2024 pretén incorporar nous guies de turisme que puguen oferir una imatge real de la Comunitat Valenciana”.

Així mateix, hi ha afegit que “el nostre objectiu és que estos professionals, que són la nostra carta de presentació, ens ajuden a difondre que som un territori compromés amb la sostenibilitat i el turisme responsable, a més de ser una destinació inclusiva, hospitalària i acollidora”.

Per la seua banda, el director general de Turisme, José Manuel Camarero, ha declarat que “les proves està previst que es realitzen després de l’estiu”, i consistiran en una “prova eliminatòria tipus test de 100 preguntes”, en què les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuaran ni penalitzaran. La prova tipus test es considerarà superada si s’obté un mínim de 50 respostes correctes netes.

Requisits dels aspirants

Com en altres edicions, els aspirants han de ser majors d’edat i comptar, com a mínim, amb el títol acadèmic de Diplomat en Turisme, Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques, Tècnic d’Empreses i Activitats Turístiques o Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turística; títol de grau, diplomat o llicenciat universitari, o qualssevol altres equivalents o homologats als anteriors.

Els sol·licitants que opten a estes proves han d’acreditar abans de la fi del procés el domini d’una llengua estrangera nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a més del domini d’una de les oficials de la Comunitat per a persones estrangeres, o, si és el cas, llengua de signes, i no hi haurà prova d’idiomes per a acreditar el nivell en esta nova convocatòria, a diferència de les edicions passades.

A més, els aspirants a guies de turisme han de demostrar coneixements culturals, artístics, geogràfics i del medi ambient de la Comunitat Valenciana; actualitat política, econòmica, social i cultural, així com habilitats relacionades amb la gestió, l’assistència i l’assessorament a grups turístics i la preparació i el desenvolupament d’itineraris turístics.

Finalment, cal assenyalar que el Decret 62/1996, de 25 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula la professió de guia de turisme establix que requeriran els seus servicis les visites guiades a béns d’interés geogràfic o ecològic, museus, monuments i/o conjunts historicoartístics de la Comunitat Valenciana, que estiguen compresos en el Registre de béns d’interés cultural existent en la Generalitat Valenciana, en matèria de patrimoni històric.

La vida es corta, pero dulce! La vida és curta, però dolça!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *